Karolis Dagys

Vardas Karolis
Pavardė Dagys
Profesija tautodailininkas
Gimimo data ~1830 m.

Išsami biografija

Tautodailininkas. Gimė apie 1830 m. Urlių kaime (Rokiškio r.), mirė 1918 ar 1921 m.
Uždarbiavo eidamas per kaimus, dirbo skrynias, kuparus, spintas, karstus ir kryžius, šventųjų skulptūras. Jo kryžiai buvo pastatyti Svėdasų, Salų, Duokiškio, Jūžintų ir kitose aplinkinėse parapijose. Senatvėje apsigyveno Jūžintuose. Yra užrašytas pasakojimas, kad I pasaulinio karo metais, jau neturėdamas sveikatos dirbti didelių darbų, drožė lazdas. Jas pirko kaizerinės kariuomenės kareiviai ir siuntė į Vokietiją. Kareiviai jį nufotografavo drožiantį. Mirė ir palaidotas Jūžintuose. Jūžintų bažnyčioje yra jo išdrožtas Betliejus.
Rokiškio krašto muziejuje yra šie jo darbai: „Nazarietis“ (2 vnt.), „Šv. Rokas“, „Šv. Dvasia“, „Šv. Jonas Nepomukas“, „Nukryžiuotasis“ (2 vnt.), „Kristus“.

 

Parengta pagal Liaudies menininkų duomenų bazę, http://www.tradicija.lt/Menininkai/Karolis_Dagys.htm (žiūrėta 2012 06 04).