Pietro della Vecchia

Vardas Pietro
Pavardė della Vecchia
Vardas originalo kalba Pietro
Pavardė originalo kalba della Vecchia
Gimimo data 1603 m.

Išsami biografija

Italų dailininkas, Venecijos mokyklos atstovas. Gimęs 1603 m. Venecijoje, miręs 1678 m. ten pat. Ankstyvuosiuose P. della Vecchia‘os darbuose jaučiama stipri Carlo Saraceni‘o ir jo mokinio bei bendradarbio Jean‘o Leclerck‘o įtaka. Tad galima spėti, jog dailininkas mokėsi pas juos ir, galbūt, kartu dirbo. Tam tikri karavadžizmo bruožai, atsiradę vėlesniuose jo darbuose, leidžia manyti, kad P.della Vecchia apie 1621–22 m. lankėsi Romoje. Aleksandro Varotari‘o vadinto Padovanino‘u, kuris iki šiol dažniausiai buvo įvardinamas jo mokytoju, įtaka P. della Vecchia‘os darbuose pastebima tik po 1635 m. Tikriausiai, P. della Vecchia dirbo Padovanino studijoje 1625–26 m. po kelionės į Romą. Vėliau jis labai susidomėjo XVI a. venecijietiška tapyba ir garsėjo kaip Giorgione‘ės, Titian‘o ir kitų senųjų meistrų mėgdžiotojas. Apie 1650 m. jo stilius vėl tapo dramatiškesnis ir vėl labiau juntama Carravaggio kūrybos įtaka.
Pietro della Vecchia tapė paveikslus tiek pasaulietinėmis, tiek religinėmis temomis, kūrė portretus, alegorijas. Tarp jo sukurtų darbų minimas ir šv. Morkaus legendų ciklas.

 

Medžiagą parengė Violeta Krištopaitytė ir Irmantė Šarakauskienė, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Šaltiniai

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.