Feliksas Bieliauskas

Vardas Feliksas
Pavardė Bieliauskas
Profesija valstybės veikėjas, politikos veikėjas, visuomenės veikėjas, kultūros veikėjas, redaktorius, rašytojas
Gimimo data 1914-04-13

Išsami biografija

Sovietinės Lietuvos partinis, valstybės bei visuomenės veikėjas, pulkininkas, redaktorius, rašytojas. Gimė 1914 m. vasario 13 d. Mažiškėje, Griškabūdžio valsčius. Mirė 1985 m. lapkričio 13 d. Vilniuje. 

Nuo 1932 m. dalyvavo nelegalioje komunistinėje veikloje. 1934 m. LKP Kauno parajonio, rajono komitetų narys, sekretorius. 1934 m. ir 1936–1940 m. kalintas. 1934–1935 m. mokėsi Tarptautinėje Lenino mokykloje Maskvoje. 1935 m. LKJS CK narys, nelegalaus komjaunimo laikraščio „Darbininkų ir valstiečių jaunimas“ redaktorius.

1940–1942 m. ir 1944 m. sovietams okupavus Lietuvą LLKJS CK pirmasis sekretorius. 1942–1943 m. Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos politinio skyriaus viršininkas. 1944–1945 m. 50-osios lietuviškosios atsargos šaulių divizijos vado pavaduotojas politiniams reikalams ir politinio skyriaus viršininkas; 1945 m. pulkininkas.

1945–1946 m. LKP(b) Kauno miesto komiteto sekretorius. 1946–1950 m. LKP(b) Vilniaus miesto komiteto antrasis, 1950–1951 m. ir 1957–1961 m. pirmasis sekretorius. 1951–1952 m. LKP CK sekretorius. 1952–1953 m. LKP Vilniaus srities komiteto pirmasis sekretorius. Buvo vienas pretendentų į LKP CK pirmojo sekretoriaus postą. 1954 m. LSSR MT pirmininko pavaduotojas. 1957 m. Maskvoje baigė Aukštąją partinę mokyklą prie SSKP CK. 1964–1973 m. LSSR MT Spaudos komiteto pirmininkas, 1973–1985 m. Archyvų valdybos prie LSSR MT viršininkas.

1941–1976 m. LKP CK narys, 1950–1954 m. ir 1958–1963 m. LKP CK biuro narys. 1941–1946 m. ir 1954–1958 m. SSRS Aukščiausiosios Tarybos, nuo 1947 m. LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 1959–1967 m. LSSR AT prezidiumo narys. 1951–1955 m. LSSR AT pirmininkas.

Paskelbė biografinių apybraižų apie lietuvių sovietinius veikėjus: „Karolis Petrikas“ (1973 m.), „Juozas Bartašiūnas“ (1977 m.), „Artilerijos generolas“ (apie Joną Žiburkų, 1982 m.).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3.