Jan Baudouin de Courtenay

Vardas Jan
Pavardė Baudouin de Courtenay
Vardas originalo kalba Jan
Pavardė originalo kalba Baudouin de Courtenay
Profesija kalbininkas, dėstytojas
Gimimo data 1845-03-13

Išsami biografija

Filosofijos daktaras (1870).
Lenkų Mokslo akademijos narys (1887).
Lietuvių mokslo draugijos garbės narys (1907).
Protėviai kilę iš Prancūzijos. Studijavo Varšuvoje, Prahoje, Jenoje, Berlyne, Leipcige, Sankt Peterburge.
1875–1883 m. Kazanės, 1883–1893 m. Tartu, 1894–1899 m. Jogailos (Krokuva), 1900–1918 m. Sankt Peterburgo, nuo 1918 m. Varšuvos universitetų profesorius.
Išugdė kalbininkų (A. Aleksandrovas, S. Buličius, L. Ščerba, M. Vasmeris ir kt.).
Bendravo su A. Baranausku (1909 paskelbė jam rašytus A. Baranausko laiškus), K. Jauniumi. B. de Kurtenė rekomenduotas K. Būga Sankt Peterburgo universitete buvo paliktas rengtis profesūrai.
Gynė tautinių mažumų teises („Nacionalinis ir teritorinis anatomijos požymis“ (1913), rūpinosi lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis grąžinimu („Lietuvių abėcėlės klausimas Rusijos valstybėje ir jo išsprendimas“ (1904).
Jo pastangomis buvo gautas leidimas A. Juškos dainų rinkinius išleisti lotyniškais rašmenimis. Redagavo A. Juškos „Svotbinės rėdos“ ir „Lietuviškų dainų“ t. 1 vertimus į vokiečių kalbą (1889–1890), taip pat lietuvių liaudies melodijų rinkinį (su Z. Noskowskiu, 1900). 1875 ir 1885 m. lankėsi Lietuvoje. Lietuvių kalbą dėstė įvairiose aukštosiose mokyklose.
Tyrė bendrosios kalbotyros, lenkų kalbos istorijos, slavų kalbų dialektologijos problemas. Jo įkurta Kazanės lingvistinė mokykla suformulavo daugumą struktūrinės kalbotyros, ypač fonologijos, teiginių.
Svarbiausi veikalai: „Apie senąją lenkų kalbą iki XIV šimtmečio“ (1870), „Rezijos šnektų fonetikos tyrinėjimai“ (1875), „Lyginamoji slavų kalbų gramatika ir kitos indoeuropiečių kalbos“ (1902), „Lenkų kalbos istorijos apybraiža“ (1922), „Kalbos įtaka pasaulėžiūrai ir nuomonei“ (1929).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Janas Boduenas de Kurtenė

Kultūrinė terpė

lenkų

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.