•      

  Reda Žekienė

 •      

  Bronius Žekonis (1911-02-17–1944-07-07)

 •      

  Juozapas Želvavičius (1822-04-06–1886-04-07)

 •      

  Juozapas Želvovičius

 •      

  V. Žemaitėlis

 •      

  Andrius Žemaitis (1929-04-15–1951-10-26)

 •      

  Antanas Žemaitis (1907–?)

 •      

  Jonas Žemaitis (1909-03-15–1954-11-26)

 •      

  Vincas Žemaitis (1896–1983)

 •      

  Vincentas Žemaitis (1899-12-06 ar 1899-12-25–1958-04-27)

 •      

  Zigmas Žemaitis (1884-11-08–1969-04-24)

 •      

  Aldona Žemaitytė-Žaromskienė (1934-12-27–2006-05-21)

 •      

  Juozas Žemgulys (1890-12-17–1941-06-26)

 •      

  Juozapas Ženevičius (1798–1858)

 •      

  Eženas Žeraras (1821–1866)

 •      

  Ivan Žerebcov (1910–1993)

 •      

  Vladas Žeromskis (1906–1993)

 •      

  Valerijus Ževuskis (1837-06-14–1888-11-18)

 •      

  Edmundas Žiauberis (1932-03-11–1985-12-26)

 •      

  Emilija Žiaunienė (1890–?)

 •      

  Žibienė (g. XIX a. 10 deš. ?)

 •      

  Cilia Žiburkienė

 •      

  Juozas Židanavičius (1866–1945-12-26)

 •      

  Žydelienė

 •      

  Kazys Židonis

 •      

  Petras Žieba (1912-11-20–1943-05-20)

 •      

  Kajetonas Žievys (1902-12-31–1966-07-27)

 •      

  Rimvydas Žigaitis (1933-10-03–2010-07-01)

 •      

  A. Žygas

 •      

  Leonas Žygas (1924-02-19–1980-08-08)

 •      

  Danutė Žilaitytė-Juškaitienė (1932-11-20–2009-03-30)

 •      

  Algimantas Žilėnas (1930–1993)

 •      

  Jonas Žilėnas

 •      

  Vincas Žilėnas (1907–1982)

 •      

  Juozas Žilevičius (1891-03-28–1985)

 •      

  Marijonas Žilevičius

 •      

  Vincentas Žilevičius

 •      

  Stasė Žilienė (1918-06-22–2002-09-29)

 •      

  Pavel Žilin (1913–1987)

 •      

  M. Žilinienė

 •      

  Genovaitė Žilinskaitė (1927-04-01–2004-02-12)

 •      

  Levutė Žilinskaitė (1872–1962)

 •      

  Aleksandras Žilinskas (1885–1942)

 •      

  Algimantas Žilinskas (1934–2003)

 •      

  Antanas Žilinskas (g. 1948-02-11)

 •      

  Juozas Žilinskas (1907–1961)

 •      

  Jurgis Žilinskas (1885–1957)

 •      

  Mykolas Žilinskas (1904-09-29–1992-02-09)

 •      

  Tomas Žilinskas (1866–1934)

 •      

  Ksavera Žilinskienė (1896–1992)

 •      

  Aloyzas Žilinskis

 •      

  Lukašas Žilinskis

 •      

  Vaclovas Žilinskis

 •      

  Leonardas Žylinskis

 •      

  Algimantas Aleksandras Žilys (1936-02-02–2009-07-19)

 •      

  Vincas Žilys (1898-02-02–1972-10-09)

 •      

  Vytautas Žilius (1944-11-07–2011-02-03)

 •      

  Vladislovas Žilius (1939-05-13–2012-05-28)

 •      

  Jonas Žilius-Jonila (1870-10-18–1932-03-02 3-02)

 •      

  Juozas Žilvitis (1903-06-01–1975-12-08)

 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 120
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4