Felicijonas Gadonas

Vardas Felicijonas
Pavardė Gadonas

Išsami biografija

Telšių pavieto žemės teismo raštininkas. Paminėtas 1806 m. teismo dokumentuose.