Vytautas Jagutis

Vardas Vytautas
Pavardė Jagutis
Profesija fotografas
Gimimo data 1944-01-02

Išsami biografija

Gimė Kretingos fotografo Kosto ir Aldonos Milevičiūtės Jagučių šeimoje. Krikštytas Vytauto Adolfo vardais 1848-03-28 Kretingos katalikų bažnyčioje kunigo P. Lagio, krikštatėviais buvo Ignas Jundulas ir Petronėlė Budrienė.

Dirbdamas „Laisvės“ fabrike medžiagų kontrolieriumi 1975 m. baigė J. Pabrėžos vakarinę mokyklą. 1964–1966 m. tarnavo armijoje Darchane, Mongolijoje. 1975 m. įstojo į Vilniaus universiteto vokiečių kalbos studijas, kurias paliko po vienerių metų. Laisvu nuo studijų metu dirbo statybose. Dirbdamas statybose buvo išsiųstas į komandiruotę, į Jonavą, darbui chemijos gamykloje (dabartinė „Achema“). Jonavoje susipažino su savo būsima antrąja žmona ir ten liko gyventi.

Apie 1978 m. įsidarbino Jonavos buitinio gyventojų aptarnavimo fotoateljė vedėju. Ši darbovietė išsiuntė mokytis fotografijos. Visą gyvenimą domėjosi fotografija. Jonavoje namuose buvo įsirengęs nuotraukų ryškinimo laboratoriją, bandė daryti tonuotas nuotraukas, pats jas retušavo. Užsidarius Jonavos buitinio gyventojų aptarnavimo įstaigai, dirbo Jonavos kino teatro reklamų dailininku, fotokorespondentu laikraščiuose „Jonavos balsas“, „Lietuvos rytas“. Tuo pačiu dirbo laisvai samdomu fotografu: politikams, gerumo organizacijoms, bažnyčiai. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: kunigui, prelatui Vincui Algirdui Pranckiečiui padėjo išleisti knygą apie tremtį, darė reprodukcijas šios knygos iliustravimui, sukūrė dokumentinį filmą apie Žemdirbių suvažiavimą (saugomas palikuonių archyve).

Šaltiniai

Klietkutė J., Kostas Jagutis: žinomas pamirštas Kretingos fotografas, Kretinga, 2016, https://issuu.com/jolantaklietkute/docs/jagutis_kostas (žiūrėta 2016 m. rugsėjo 29 d.).