Tadas Bajorūnas

Vardas Tadas
Pavardė Bajorūnas
Profesija fotografas, laikrodininkas, konstruktorius, remontininkas
Gimimo data 1890-10-20

Išsami biografija

Asmens dokumentuose pavardė nurodoma Bajorūnas, antspaude, dėtame ant fotografijų, – Bajarūnas.

Gimė 1890 m. spalio 28 d. Navapolio dvare netoli Sidabravo ūkininkų Paulinos Pronis ir Justino Bajorūno šeimoje. Tėvai valdė apie 80 ha žemės, išugino 8 vaikus. 1919 m. T. Bajorūnas vedė Kazimierą Jeleniauskaitę. Apie 1920 m. jauna šeima apsigyveno Krekenavoje, Bažnyčios gatvės 29-ajame name. Namo gale fotografas įsirengė fotoateljė. Fotografuoti, matyt, išmoko tarnaudamas carinės Rusijos kariuomenėje. Jis ne tik fotografavo, bet ir taisė laikrodžius, siuvimo mašinas, dviračius, radijo imtuvus, konstravo įvairius prietaisus. Buvo  linksmas, turėjo iškalbos dovaną, nuolat pokštaudavo, pasakodavo įvairias istorijas. Dainavo, grojo mandolina. Mirė 1945 m. kovo 13 d. Krekenavoje.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Tadas Bajarūnas

Šaltiniai

Pikelytė Z., Tadas Bajarūnas ir jo fotografija, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2000.