Henrikas Jasiūnas

Vardas Henrikas
Pavardė Jasiūnas
Profesija matematikas, muziejininkas
Gimimo data 1925-09-05

Išsami biografija

Matematikas, muziejininkas. Gimė 1925 m. rugsėjo 5 d. Gaspariškių kaime Zarasų rajone. 1933–1938 m. mokėsi Antalieptės Švč. Jėzaus Širdies moterų kongregacijos vienuolyno šešių skyrių pradinėje mokykloje, 1938–1944 m. – Zarasų ir Utenos gimnazijose.
1944–1945 m. buvo Zarasų apskrities Antazavės valsč. Šniukštų pradinės mokyklos vedėjas, 1945–1950 m. – Zarasų apskrities Liaudies švietimo skyriaus mokyklų inspektorius, metodinio kabineto ir skyriaus vedėjas.
1950–1952 m. studijavo matematiką Klaipėdos mokytojų institute, 1952–1956 m. –Vilniaus universitete. Studijuodamas dėstė matematiką Vilniaus 8-oje Darbo jaunimo ir A. Vienuolio vidurinėse mokyklose.
Nuo 1953 m. dirba Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete. 1953–1960 m. buvo Bendrosios matematikos katedros vyr. laborantas, asistentas. 1960–2005 m. Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vyr. dėstytojas, docentas. Nuo 2005 m. – šios katedros vyriausiasis specialistas. Daugiau nei 20 metų talkino VU rektoriui prof. J. Kubiliui Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros veikloje. Apie 15 metų buvo fakulteto prodekanas.
1979 m. H. Jasiūnui suteiktas Lietuvos nusipelniusio dėstytojo vardas.
Daug energijos skyrė matematikos populiarinimui, švietimo sistemos tobulinimui. 1970–1976 m. buvo Lietuvos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos mokslinės metodinės komisijos sekretorius. Inicijavo populiarių knygų seriją „Matematikos mokykla“ bei žymiausių pasaulio populiariosios matematikos knygų leidybą. Įsteigė ir 20 metų (1969–1989) Vilniaus universitete globojo Lietuvos jaunųjų matematikų neakivaizdinę mokyklą. H. Jasiūnas yra vienas iš aktyviausių Lietuvos matematikų draugijos valdybos narių.
1983 m. H. Jasiūnas įsteigė Lietuvos matematikų muziejų. Muziejuje visuomeniniais pagrindais dirbo iki 2005 m. Jo pastangų dėka muziejus yra sukaupęs daug dokumentų: rankraščių, straipsnių, nuotraukų, knygų, filmuotos medžiagos. Muziejų kasmet aplanko šimtai moksleivių, mokytojų, studentų, svečių iš užsienio. Įvairiomis progomis muziejus leidžia bukletus, knygas, rengia iškilių Lietuvos žmonių minėjimo šventes ir proginius straipsnius.
H. Jasiūnas yra parengęs per 50 proginių bukletų, parašė ir paskelbė spaudoje per 30 proginių straipsnių, keleto video filmų ir parodų konsultantas, daugiau nei 10 knygų sudarytojas.
H. Jasiūno veikla toli peržengė Vilniaus universiteto ar matematikos populiarinimo ribas. Daug prisidėjo prie brolių Biržiškų, kunigo J. Katelės, prelato J. Prunskio, Aukštaitijos rezistentų bei kitų Lietuvos šviesuolių atminimo įamžinimo. H. Jasiūno iniciatyva ir daugeliu atveju pagal Jo parengtus projektus iškilo antkapiniai paminklai, buvo išdrožtos liaudies menininkų skulptūros, nukaldintas atminimo medalis „Zigmas Žemaitis“, skirtas mokslo, švietimo ir kultūros veikėjams pagerbti.
H. Jasiūno svarbiausių pastarųjų metų rašto darbų sąrašas:
H. Jasiūnas, Biržiškos Elžbieta ir Antanas, Mykolas, Vaclovas ir Viktoras, Vilniaus universitetas ir Biržiškų draugija, 1995, 28 p.
H. Jasiūnas, Kn.: I. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, Amstaelodami, sumptibus societatis MDCCXXIII: paruoštas ir realizuotas faksimilinis leidimas su pratarme lietuvių ir vokiečių kalbomis, 1996 m., 652 p.

Prof. dr. Petras Katilius 1903 IV 7 –1995 V 15 / Sudarė H. Jasiūnas. Vilniaus universiteto Matematikos fakultetas, Lietuvos matematikų draugija, Vilnius, 1996, 44 p.
H. Jasiūnas, Prelatas Juozas Prunskis. Vilnius: Lietuvių Katalikų mokslų akademija, 1998, 32 p.
H. Jasiūnas, Juozas Kubilius, Lietuvos matematikų muziejus, 1998, 32p.
Lietuvos matematikų draugijai 40 metų / Sudarė H. Jasiūnas. Vilnius: Lietuvos matematikų draugija, 1999 m. 120 p.
Vytautas Statulevičius: gyvenimo ir veiklos bruožai / Sudarė H. Jasiūnas. Vilnius: TEV, 1999. 35 p.
Lietuvos matematikos rinkinys: 1–40 tomų autorių rodyklė / Sudarytojai V. Verikaitė, doc. H. Jasiūnas. Vilnius: TEV, 2001, 256 p.
Prof. Petrui Katiliui (1903–1995) –100 / H. Jasiūnas, V. Verikaitė. Lietuvos matematikų muziejus, 2003, 32 p.
Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto raida / Parengė V. Verikaitė ir H. Jasiūnas. Puslapį sukūrė V. Stakėnas http://www.mif.vu.lt/matinf/mif_raida/prad.htm
Vygantas Paulauskas / Sudarytojas Henrikas Jasiūnas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas. 2004. 28 p.
Lietuvos matematikų ir informatikų sąvadas. I dalis. Disertacijos / Sudarė V. Verikaitė. Konsultantas H. Jasiūnas. Vilniaus universitetas, 2004. 195~p. arba http://www.mif.vu.lt/katedros/ttsk/bylos/matmuz/mzpagr.html. 2004. ISSN 1822-1505
Feliksas Ivanauskas: gyvenimo ir veiklos apžvalga / Sudarytojas Henrikas Jasiūnas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas. 2004. 64 p.
H. Jasiūnas, V. Verikaitė, Lietuvos matematikų mokslinės mokyklos, XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. – liepos 4 d. Tezių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 224.
Daktaras Gerardas Žilinskas: gyvenimo ir veiklos apžvalga / Sudarytojai H. Jasiūnas, M. Žilinskienė, V. Verikaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Lietuvos matematikų muziejus, 2006, 251 p. ISBN 9986-19-836-4.
H. Jasiūnas, V. Verikaitė, Vilniaus universiteto fakultetų tarybos, kuriose matematikai 1948–1990 metais gynė disertacijas. Kn.: Matematika Lietuvoje po 1945 metų: Iš Lietuvos matematikos istorijos. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2006, p. 343–348.
H. Jasiūnas apdovanotas medaliais, VU ir ministerijų Garbės raštais. 2005 m. liepos 6 d. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Apie H. Jasiūną rašoma:
Henrikas Jasiūnas: gyvenimo ir veiklos apžvalga / Sudarė V. Verikaitė. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas. 2005, 66 p.

 

 

Parengta 2006 m. pagal Lietuvos matematikų muziejaus informaciją.