Juozas Sakalauskas

Vardas Juozas
Pavardė Sakalauskas
Profesija knygnešys
Gimimo data 1864-04-17

Išsami biografija

Pats pramokęs skaityti ir pamėgęs knygas, nuo 1886 m. pradėjo platinti ir gabenti iš Mažosios Lietuvos knygas ir laikraščius. Apsigyvenęs Viduklėje, šalia knygnešystės, vertėsi knygų rišimu. J. Sakalauskas priklausė Garšvių draudžiamos spaudos platinimo organizacijai. Daug kartų buvo kratomas, suimamas. 1896 m. suimtas ir administraciniu būdu ištremtas 3 metams į Mogiliavą. Atlikęs bausmę, grįžęs į Lietuvą, toliau tęsė draudžiamosios literatūros platinimo darbą. 1930 m. buvo apdovanotas 1 laipsnio Vytauto Didžiojo medaliu ir nuo 1929 m. jam buvo mokama knygnešio pensija.

Šaltiniai

Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961.