Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jukatano valstija

Administracinis centras Merida.

Termino šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai: internetinė duomenų bazė, http://pasaulio-vardai.vlkk.lt.

Šalutiniai terminai

Jukatanas

Termino atitikmuo užsienio kalba

Yucatán ispanų kalba