Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rusių kapinynas (5964)

 

Unikalus objekto kodas: 5964.

Kaišiadorių rajono sav., Palomenės sen., Zūbiškių k.,

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Zūbiškių kapinynas
Rusių senkapiai
Zūbiškių senkapiai
Švedkapiai