Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  arbatinukas

Indas su dangčiu arbatai ruošti ir tiekti. Dažniausiai su ilgu, grakščiai išriestu snapeliu ir rankenėle priešingoje pusėje, kartais su kojelėmis.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=teapot&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300043022 (žiūrėta 2011 04 14).

Šalutiniai terminai

arbatinis lietuvių kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2011 07 25).

čaininkas; drumelis; imbrikas; trumelis; trumulis
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

teapot; tea pot anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=teapot&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300043022 (žiūrėta 2011 04 14).