Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  piltuvas

Kūgio pavidalo indelis su vamzdeliu smaigalyje, skirtas medžiagoms perpilti iš vieno indo į kitą, dažniausiai su siauresniu kakleliu.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=funnel&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300200490 (žiūrėta 2011 04 21).

Šalutiniai terminai

leika; piltuvas; varanka; verianka
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

funnel anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=funnel&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300200490 (žiūrėta 2011 04 21).