Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Trakų pilkapynas (1960)

Unikalus objekto kodas: 1960.

Ignalinos r. sav., Kazitiškio sen., Akriemių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Ažvinčių pilkapynas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Švedkapiai
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.