Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Obelytės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (1856)

Unikalus objekto kodas: 1856.

Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Obelytės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Nugara

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Zomkus

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.