Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Čeberakų piliakalnis (17156)

Unikalus objekto kodas: 17156.

Visagino r. sav., Čeberakų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Pasamanės piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Bažnyčiakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.