Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vilkyčių kapinynas (6864)

Unikalus objekto kodas: 6864. Amžius: II-IX a. po Kr., XII-XIII a. po Kr.

Šilutės r. sav., Saugų sen., Vilkyčių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Ruskalva
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.