Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Tverė

1931–1990 m. Kalininas.