Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rusių Rago pilkapynas II (38504)

Unikalus objekto kodas: 38504.

Širvintų r. sav., Čiobiškio sen., Astruvkos k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Žvagakalnio pilkapynas II
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.