Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rusių Rago senovės gyvenvietė (40886)

Unikalus objekto kodas: 40886.

Širvintų r. sav., Čiobiškio sen., Rusių Rago k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.