Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rusių Rago pilkapynas (16315 )

Unikalus objekto kodas: 16315.

Širvintų r. sav., Čiobiškio sen., Rusių Rago k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Žvagakalnio pilkapynas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.