Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rusališkės piliakalnis (33306)

Unikalus objekto kodas: 33306.

Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Rusališkės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.