Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rupunionių kapinynas (5048)

Unikalus objekto kodas: 5048. Amžius: V–XII a.

Kauno r. sav., Batniavos sen., Tirkšlių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Kapukalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Sidabrinis kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.