Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nakł. Sodalicji św. Piotra Klawera