Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  stalelis

Nedidelis stalas.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 398.

Termino atitikmuo užsienio kalba

table; small table anglų kalba