Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  staliaus darbai

Apima rankinio ar mechanizuoto medienos apdirbimo, smulkesnių medžio dirbinių (baldų, įrankių ir pan.) gamybos ir montavimo technikų kompleksą.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=cabinetmaking&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300053607 (žiūrėta 2011 02 16).

Termino atitikmuo užsienio kalba

cabinetmaking; cabinet-making; cabinetwork; cabinet-work anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=cabinetmaking&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300053607 (žiūrėta 2011 02 16).