Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  funkcionalizmas

Modernistinės architektūros ir dizaino kryptis. Vadovautasi prielaida, kad architektūros ir daikto formą lemia jo funkcija, kuri padiktuoja kūrinio struktūrą, konstrukciją, medžiagas. Statiniai ir daiktai paprastų, utilitarių formų, konstruktyvių formų, be puošybos elementų. Vyravo XX a. 3–6 deš. Europos, JAV, Japonijos architektūroje, Lietuvoje buvo populiarus 7 deš. architektūroje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 133.

Šalutiniai terminai

internacionalinis stilius, tarptautinis stilius lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 133.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Functionalism anglų kalba

Oxford Art Online, http://www.oxfordartonline.com (žiūrėta 2011 01 17).