Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  dėklas

Dėžės, skrynelės, maišo, įmovos ar kt. pavidalo talpykla skirta objektui (objektams) įdėti ir apsaugoti.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=case&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300045659 (žiūrėta 2011 05 20).

Šalutiniai terminai

futliaras lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

case anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=case&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300045659 (žiūrėta 2011 05 20).