Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  piršto atspaudas

Piršto vidinio paviršiaus atspaudas.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=finger+print&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300251471 (žiūrėta 2010 11 19).

Termino atitikmuo užsienio kalba

fingerprint; dactylogram anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged,9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 419.