Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vikšris

Aštri drėgnų vietų žolė plokščiais arba apvaliais lapalakščiais.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2010 07 23).

Termino atitikmuo užsienio kalba

rush anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://www.collectionstrust.org.uk/bmmat/mathesr.htm#1671 (žiūrėta 2010 02 10).

Juncus lotynų kalba

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2010 07 23).