Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  neorusiškasis stilius

Rusiškojo stiliaus atmaina, patyrusi moderno įtaką. Rėmėsi ikikrikščioniškosios Rusios kultūra, siekė kūrybingai interpretuoti jos tradicijas. Būdingos stilizuotos, dekoratyvios formos. Žymesni kūrėjai: architektas F. Šechtelis, dailininkas Viktoras Vasnecovas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 295.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Neo-Russian style; Neo Russian style; Russian Revival; Russian style; Russian National Historicism anglų kalba
неорусский стиль rusų kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 295.

style russe prancūzų kalba