Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rusiškasis stilius

Istorizmo apraiška. Siejosi su nacionalinio romantizmo idėjomis, tautinio savitumo paieškomis mene. Įkvėpimo ieškota rusų statybos tradicijose, medinėje liaudies architektūroje ir amatuose. Būdinga puošnumas, detalių gausa, ornamentinis dekoras. Statyti mediniai pastatai. Plito cerkvių, prekybos pastatų, geležinkelio stočių, muziejų, parodų paviljonų architektūroje. Architektai: Viktor Gartman, Vladimir Pokrovsky, Konstantin Ton, kt.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 370-371.

Termino atitikmuo užsienio kalba

neo-Russian style; neo Russian style; Russian style; Russian national historicism; Russian Revival anglų kalba
Russkij stil'; русский стиль rusų kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 370-371.

style russe prancūzų kalba