Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vikšrio lapas

Aštrios drėgnų vietų žolės plokščias arba apvalus lapalakštis.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2010 08 19).

Termino atitikmuo užsienio kalba

rush leaf anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://www.collectionstrust.org.uk/bmmat/mathesr.htm#1673 (žiūrėta 2010 02 06).

juncus lotynų kalba