Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  įmovinis kirvis (kovos ginklas)

Kirvis vietoje penties turintis cilindro pavidalo įmovą. Dažniausiai priskiriamas prie darbo įrankių, tačiau įvairiais laikotarpiais, įvairiuose Lietuvos regionuose naudotas kaip kovos ginklas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Valstybinio Kernavės kūltūrinio rezervato direkcija, 2011 11 30.