Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vinco Ferinausko (1892–1975) stiklo negatyvų kolekcija (Panevėžio kraštotyros muziejus)

Miežiškiečio Vinco Ferinausko (1892–1975) stiklo negatyvų kolekcijoje – daugiau negu 1500 tūkstančio objektų. Didžiąją jos dalį sudaro Miežiškių ir aplinkinių vietovių gyventojų portretai, žmonių grupių, draugijų bei organizacijų, moksleivių nuotraukos. Istoriniu ir urbanistiniu požiūriu ypač reikšmingos fotografijos su Miežiškių bei Upytės miestelių panoramomis, bažnyčių, dvarų pastatais, Raguvėlės dvaro aplinkos fragmentais.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Panevėžio kraštotyros muziejus, http://www.paneveziomuziejus.lt/rinkiniai (žiūrėta 2011 12 13).