Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Liongino Šepkos (1905–1985) drožiniai (Rokiškio krašto muziejus)

Kolekcijoje – tautodailės eksponatai. Saugoma Rokiškio krašto muziejuje. Sudaryta Lietuvoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Rokiškio krašto muziejaus 2008 m. pateikta informacija Lietuvos dailės muziejui.