Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rv

Vaizdo bylos formatas, panašus į rm formatą.

Termino šaltinis (-iai):

Centrinis skaitmeninių bylų plėtinių registras „FileInfo.com“, http://www.fileinfo.com/extension/rv (žiūrėta 2011-08-30).