Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ruseinių kapinynas

Ruseiniai, Kėdainių r.