Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rusijos valdžia pradėjo vykdyti „lenkų pradų naikinimo“ politiką buvusiose Lenkijos ir Lietuvos valstybės žemėse

Lietuvoje šios politikos tikslas buvo depolonizuoti kraštą, o ateityje ir visiškai surusinti. Lenkijos ir Lietuvos žemės buvo pradėtos vadinti Rusijos Vakarų kraštu.