Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rusijos vidaus reikalų ministerijos potvarkiu prie Žemaičių vyskupystės bažnyčių leista steigti lietuviškas pradines mokyklas

Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastangomis XIX a. viduryje jų veikė apie 200. Kai kuriose Žemaitijos vietovėse skaityti pramoko apie pusė visų gyventojų.