Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rusijos caras Aleksandras II išleido įsaką dėl Lenkijos Karalystės valstiečių reformos

Pagal šį įsaką valstiečiai tapo savo valdomos žemės savininkais. Įsakas galiojo ir Lietuvos Užnemunės dalyje.