Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  O. Korkutienės spektaklio „Vade Mecum“ (Jonas Basanavičius) premjera

O. Korkutienė. „Vade Mecum“ (Jonas Basanavičius). 2 veiksmų, 6 paveikslų drama. Tekstų skaitymai. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Skaito: V. Bagdonas, B. Didžgalvytė, K. Dapkus, J. Matekonytė, J. Pocius, S. Sipaitis, V. Taukinaitis, G. Žalėnas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.