Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Ekburno trilogijos „Normanų pergalės“ I dalies spektaklio „Elgesys prie stalo“ premjera

A. Ekburnas. „Normanų pergalės“. I trilogijos dalis – „Elgesys prie stalo“. 2 dalių spektaklis. Iš anglų k. vertė L. Vanagienė. Rež. K. Smoriginas, scenogr. A. Jacovskis, komp. F. Latėnas, rež. pad. D. Kazakevičiūtė. Valstybinis jaunimo teatras.
Redžas – S. Bareikis; Sara, jo žmona – K. Kazlauskaitė, V. Podolskaitė; Rut, Redžo sesuo – D. Storyk; Normanas, jos vyras – K. Smoriginas; Ani, Redžo ir Rut jaunesnioji sesuo – D. Brenciūtė; Tomas – R. Vilkaitis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.