Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  N. Lange spektaklio „Sniego karalienė“ premjera

N. Lange. „Sniego karalienė“. Vienos dalies spektaklis H. K. Anderseno pasakos motyvais. Vertė B. Sriubas. Rež. ir scenogr. V. Mazūras, komp. F. Latėnas, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Kajus – G. Arbačiauskas; Gerda – E. Zizaitė; Senelė – N. Bižanaitė; Sniego karalienė – S. Degutytė; Kiti pasakos personažai – tie patys aktoriai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.