Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Čechovo spektaklio „Trys seserys“ premjera

A. Čechovas. „Trys seserys“. 4 veiksmų drama. Vertė B. Sruoga. Rež. E. Nekrošius, dail. N. Gultiajeva, komp. F. Latėnas, rež. pad. R. Treinys. Valstybinis jaunimo teatras.
Prozorovas, Andrejus Sergejevičius – A. Bialobžeskis; Natalija Ivanovna, jo sužadėtinė, vėliau žmona – R. Papartytė, A. Pukelytė; Jo seserys: Olga – D. Michelevičiūtė; Maša – A. Bendoriūtė; Irina – V. Kuodytė; Kulyginas, Fiodoras Iljičius, gimnazijos mokytojas, Mašos vyras – V. Rumšas; Veršininas, Aleksandras Ignatjevičius, papulkininkis, baterijos vadas – A. Latėnas; Tuzenbachas, Nikolajus Lvovičius, baronas, poručikas – R. Ramanauskas; Solionas, Vasilijus Vasilevičius, štabs-kapitonas – J. Budraitis; Čebutykinas, Ivanas Romanovičius, karo gydytojas – K. Smoriginas; Fedotikas, Aleksejus Petrovičius, podporučikas – T. Čižas; Ferapontas, zemstvos valdybos sargas, senis – L. Noreika; Anfisa, auklė, 80 metų senė – J. Aniulytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.