Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  O. Vaildo spektaklio „Salomėja (Žanro ieškojimai)“ premjera

O. Vaildas. „Salomėja (Žanro ieškojimai)“. Vieno veiksmo spektaklis. Iš prancūzų k. vertė J. Andrejeva, K. Balmontas.  Rež. J. Popovas, dail. V. Idzelytė, komp. A. Martinaitis. Lietuvos rusų dramos teatras.
Autorius – E. Mikulskis; Žmogus juodais rūbais, taip pat Johananas ir Erodas Antipas, Judėjos tetrarchas – A. Demidovas; Erodiada – T. Špagina; Salomėja, Erodiados duktė – J. Ščerbakova; Iliuzijų, prisilietimų ir žvilgsnių pasaulis – S. Čėpla, L. Glušajevas, Ž. Jonušas, S. Kantorovičius, S. Mazgo, D. Rakauskas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.