Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  „Gornyj“ lageris

Norilskas, Rusija.

Šalutiniai terminai

Gorlagas; Ypatingasis lageris Nr. 2; Osoblagas Nr. 2