Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  „Mineralnyj“ lageris

Inta, Rusija.

Šalutiniai terminai

Minlagas; Ypatingasis lageris Nr. 1; Osoblagas Nr. 1