Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vandenskyros lageris

Mikunis, Komijos Respublika, Rusija.

Šalutiniai terminai

Ypatingasis lageris Nr. 12; Osoblagas Nr. 12